Preview

Nomadic civilization: historical research

Расширенный поиск

«Жангар» тууль дахь хүлэг морь эзэн баатартай ярилцах мотивыг дөхөм шинжлэх нь: «Богд ноён Жангар Шар Гэрэл хааныг дайлсан бүлэг»-ийн жишээн дээр

https://doi.org/10.53315/2782-3377-2022-2-1-59-67

Полный текст:

Аннотация

Баатарлаг тууль “Жангар” бол 15-р зууны үед Ойрад түмний дунд зохиогдож, нийт монголчуудын дунд тархсан ардын аман зохиолын нэг чухал төрөл юм.

Бумбын сайхан орон гэж дөрвөн улирлын турш дүүрэн жаргалтай байдаг газар юм. Жангарын уг гарал, алдар гавьяа, албат ард, баатар эрс, тэдний хүлэг морийн тухай тодорхой өгүүлэгдсэн нь бий. Баатар болгон увьдис чадвартай, зан араншинтай бөгөөд ирээдүйн хойч үедээ Жангарыг ойлгуулах нь ёс зүй, хүмүүжлийн ач холбогдолтой. Энэ тууль соёл уламжлалаа өвлүүлэн дамжуулахад чухал үүрэгтэй. Богд ноён Жангар Шар Гэрэл хааныг дайлсан бүлэг тусгай байр эзэлдэг.

Об авторе

Н. Оюунбилиг
Баруун Хойтын Үндэстний их сургууль
Китай

Н. Оюунбилиг, докторант

Ланьчжоу, БНХАУРецензия

Для цитирования:


Оюунбилиг Н. «Жангар» тууль дахь хүлэг морь эзэн баатартай ярилцах мотивыг дөхөм шинжлэх нь: «Богд ноён Жангар Шар Гэрэл хааныг дайлсан бүлэг»-ийн жишээн дээр. Nomadic civilization: historical research. 2022;2(1):59-67. https://doi.org/10.53315/2782-3377-2022-2-1-59-67

For citation:


Oyunbilig N. The motive of the horse’s conversation with its owner-the hero in the epic “Jangar”: on the example of chapter «Bogdo noyan Jangar’s victory over the Shar Gerel Khan». Nomadic civilization: historical research. 2022;2(1):59-67. (In Russ.) https://doi.org/10.53315/2782-3377-2022-2-1-59-67

Просмотров: 78


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2782-3377 (Online)